maandag 20 oktober 2014

Mooie unieke beelden van Eys en omgeving

Dat Zuid - Limburg en met name Eys en omgeving een mooie plek is om te verblijven is algemeen bekend. In het bijgevoegd filmpje wordt dit nog eens goed onderstreept.

Onderstaande tekst is door de makers bij het filmpje gezet:
"Houtwallen, heggen, graslanden op hellingen en het Eyserbos. Een fraai Zuid- Limburgs landschap. De graslandpercelen worden niet meer allemaal zo intensief agrarisch gebruikt. Daardoor komen er veel kalkminnende planten voor. Uitgekiend beheer is nodig om de populatie van zeldzame soorten te versterken. Het Eyserbos is een hellingbos. Het bos is een oud loofbos, plaatselijk oud sparrenbos en nieuwe aanplant. Na de kap bleken er uiterst zeldzame akkeronkruiden te kiemen. Op die locatie komt nu een kalkrijk graanakkertje. Vanaf de helling is het genieten van het Zuid-Limburgs landschap. In het dal stroomt de Eyserbeek. In het dal van de Eyserbeek ligt het gehucht de Piepert. Dit gehucht ademt nog de rust waar een wandelaar van kan genieten. Bij de Piepert bevindt zich het waterwingebied Roodborn, met holle wegen en graften tussen de velden en weilanden. In het natuurgebied Roodborn ontspringen talrijke bronnen, die door de Waterleiding Maatschappij Limburg worden geëxploiteerd. Wandelend door het landschap zie je het meest en dan is het groen genieten. Een landschap met heggen, houtwallen en bosjes. Dat geeft een afwisselend geheel en een rijkdom waar veel dieren zich thuis voelen. We zien in deze aflevering o.a. geelgors, hermelijn, torenvalk, das, havik, fazant, wijngaardslak, grote bonte specht en blauwe kiekendief."

Getriggerd? klik dan op onderstaande link:
Eys en omgeving